Jordbærpikene logo

Is på kjøpet!

Jordbærpikene
For alle barn. Alle barn får ved kjøp av barneporsjon påspandert gratis is som dessert av Jordbærpikene.
Gjelder 1. januar – 1. august

1. etasje

Åpent i dag 10:00 - 18:00